Bodemdaling langs de Nederlandse kust by F.B.J. Barends

Download Bodemdaling langs de Nederlandse kust by F.B.J. Barends pdf free

Read online for free Bodemdaling langs de Nederlandse kust by F.B.J. Barends epub

 • Title: Bodemdaling langs de Nederlandse kust
 • Author: F.B.J. Barends
 • Category: Academic
 • Date: October 2008
 • Lenguage: English
 • Pages: unknown
 • ISBN: 1607504677

 

Ebook description:

Bodemdaling langs de Nederlandse kust geeft laatste stand van zaken weer wat betreft de lokale bovenmatige bodembeweging. De bijdragen van de auteurs in het kader van de fast scan in 2005 zijn over het algemeen beknopter dan die van latere analyses die in dit boek zijn gepubliceerd. Dit werk eindigt met conclusies en aanbevelingen, zoals die tijdens de workshop in 2005 zijn besproken en gerapporteerd aan de autoriteiten. De belangrijkste bevindingen zijn dat langs de kust lokaal bodemdaling voorkomt van enkele decimeters per eeuw; voor zachte kusten heeft dat geen invloed op de veiligheid, aangezien door zandsuppleties de effecten tijdig kunnen worden opgevangen; voor kunstwerken heeft dergelijke bodemdaling invloed op de duurzaamheid; lokale geologie en/of veranderingen van de kust kunnen een verhoogd risico geven op zettingvloeiing gevolgd door dijkval; het is van belang om metingen te blijven uitvoeren (waterpassing, InSAR), zodat foutmarges door extrapolatie in de tijd lager worden, en lokaal afwijkend gedrag tijdig kan worden gedetecteerd; voor het probleem van bodembeweging is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk; het facet bodemdaling is van toenemend nationaal belang; het ontbreekt in Nederland aan een instantie die verantwoordelijk is voor de kennis van en/of de aanpak van de problematiek van bodembeweging in brede zin

 

Read online or download Bodemdaling langs de Nederlandse kust or find more pdf – epub – kindle books of the same genre or category: Academic

About the file Bodemdaling langs de Nederlandse kust.pdf

 • Downloaded: 1393 times
 • Readed: 1156 times
 • Last download: 53 minutes ago
 • Filesize: 1008.00KB

Tags: download Bodemdaling langs de Nederlandse kust by F.B.J. Barends free pdf, download Bodemdaling langs de Nederlandse kust by F.B.J. Barends epub for free, read online Bodemdaling langs de Nederlandse kust by F.B.J. Barends pdf free, read online Bodemdaling langs de Nederlandse kust by F.B.J. Barends epub